ỔN ĐỊNH vs. TỰ DO

Tôi thấy có một nghịch lý rất lạ. Đa số bạn bè tôi, kể cả các bạn trẻ mới ra trường hay tìm kiếm một 'công việc ổn định'. Ít ai tìm kiếm một 'công việc tự do'.
Tôi thấy có một nghịch lý rất lạ.

Đa số bạn bè tôi, kể cả các bạn trẻ mới ra trường hay tìm kiếm một 'công việc ổn định'.

Ít ai tìm kiếm một 'công việc tự do'.

Thực tế đâu có môi trường làm việc nào ổn định mãi mãi. Chỉ có kỹ năng và kinh nghiệm là mãi mãi ở lại thôi.

Con chim đậu trên cành không phải vì cành cây chắc, mà vì nó có đôi cánh.

Thay vì tìm kiếm sự ổn định từ 'vị trí làm việc' (cành cây). Hãy trang bị cho bản thân bản lĩnh có thể tự do quyết định ví trí làm việc cho mình (đôi cánh).

Maucvdep.vn