Kế hoạch cho một ngày thất nghiệp

Nếu chẳng may bạn đang thất nghiệp, thì đừng vội bi quan vì còn nhiều việc cần bạn lên kế hoạch và làm ngay đấy. Bên dưới là một bản kế hoạch chi tiết dành ngày mới sắp tới của bạn.