[Free download] Báo cáo Thị trường nhân lực ngành CNTT 2019 | Vietnamworks

Báo cáo Thị trường nhân lực ngành Công nghệ thông tin (CNTT) 2019 của Vietnamworks ra đời với mục đích cung cấp và cập nhật các thông tin về lương, phúc lợi và hành vi người tìm việc trong thị trường nhân lực của ngành CNTT. Báo cáo tập trung phân tích các việc làm, lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất và quy tụ nhiều nhân lực nhất trên thị trường việc làm ngành CNTT giai đoạn 2017-2018.
Click để download tài liệu: