10 sai lầm trong tuyển dụng

Đây là một bài chia sẻ rất sâu sắc và chân thực về 10 sai lầm trong quy trình tuyển dụng từ LinkedIn của tác giả Bùi Đoàn Chung.

1 - Chúng ta dùng thật nhiều ngôn từ hoa mỹ để thu hút ứng viên nhưng MTCV và kết quả làm việc lại được đo lường bằng KPIs, OKRs.

2 - Chúng ta dùng nhiều từ hoa mỹ để mô tả về công ty, hứa hẹn môi trường làm việc tốt mà đôi khi lại quên mất nội tại đang như thế nào.

3 - Chúng ta nghĩ mình là người phỏng vấn nên có quyền đánh giá và phán xét người khác nhưng thực tế ứng viên mới là người có quyền lựa chọn.

4 - Chúng ta nghĩ có thể tuyển ở bất cứ ngành nghề nào nhưng thực tế ngành nào cũng cần người phù hợp và có kinh nghiệm.

5 - Chúng ta tập trung tìm kiếm các ứng viên mới mà quên đi các nguồn quá khứ và nguồn hiện tại. Người đầu ngành luôn có giới hạn và cần thời gian để trưởng thành.

6 - Chúng ta nghĩ ứng viên nhiều hay ít không quan trọng ở hiện tại nhưng có giá trị đối với EB trong tương lai gần.

7- Chúng ta nghĩ đăng tuyển dụng là mọi người biết công ty đang phát triển nhưng thực tế, nhiều tin tuyển dụng chỉ đăng cho vui.

8 - Chúng ta cứ cố gắng tìm kiếm ứng viên xuất sắc mà quên đi ứng viên phù hợp với văn hóa, môi trường, mức lương… mới quan trọng.

9 - Chúng ta vì vội vàng kết luận ứng viên không phù hợp và bỏ sót đi một số người thật sự giỏi chỉ vì CV trình bày kém.

10 - Chúng ta đôi khi nghĩ mình là người đại diện của công ty  mà lại quên đi cá tính của mình.