Download mẫu CV miễn phí

Mẫu CV được thiết kế một cách chuyên nghiệp, tải miễn phí dành cho các ứng viên đang tìm việc.
Để download mẫu CV miễn phí này, bạn chỉ cần click vào link bên dưới và inbox mã CV mà bạn muốn nhận: Free-003 hoặc Free-0015